User Tools

Site Tools


3482--11326-ladislavschmied-la-gi

Ladislavschmied
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi L. Šarounová
Nơi khám phá Ondřejov
Ngày khám phá 17 tháng 9 năm 1995
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11326
Tên thay thế 1995 SL
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1428979
Viễn điểm quỹ đạo 2.7667879
Độ lệch tâm 0.1270733
Chu kỳ quỹ đạo 1404.8630270
Độ bất thường trung bình 72.14896
Độ nghiêng quỹ đạo 5.71225
Kinh độ của điểm nút lên 313.44195
Acgumen của cận điểm 87.85160
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

11326 Ladislavschmied (1995 SL) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 9 năm 1995 bởi L. Šarounová ở Ondřejov.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11326 Ladislavschmied
3482--11326-ladislavschmied-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)