User Tools

Site Tools


3483--11554-asios-la-gi

Asios
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá European Southern Observatory
Ngày khám phá 22 tháng 1 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11554
Tên thay thế 1993 BZ12
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 4.9069364
Viễn điểm quỹ đạo 5.5529382
Độ lệch tâm 0.0617600
Chu kỳ quỹ đạo 4368.6086346
Độ bất thường trung bình 349.87117
Độ nghiêng quỹ đạo 13.73228
Kinh độ của điểm nút lên 128.16903
Acgumen của cận điểm 123.54493
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 10.5

11554 Asios (1993 BZ12) là một thiên thể Troia của Sao Mộc, trong nhóm Troia, được phát hiện vào ngày 22 tháng 1 năm 1993 bởi E. W. Elst tại viện thiên văn European Southern.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11554 Asios
3483--11554-asios-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)