User Tools

Site Tools


3485--11968-demariotte-la-gi

Demariotte
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11968
Tên thay thế 1994 PR27
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5894489
Viễn điểm quỹ đạo 2.8878893
Độ lệch tâm 0.0544864
Chu kỳ quỹ đạo 1655.4183290
Độ bất thường trung bình 201.36486
Độ nghiêng quỹ đạo 4.68360
Kinh độ của điểm nút lên 10.17020
Acgumen của cận điểm 131.45127
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

11968 Demariotte (1994 PR27) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11968 Demariotte
3485--11968-demariotte-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)