User Tools

Site Tools


3487--12366-luisapla-la-gi

12366 Luisapla là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1260.8782711 ngày (3.45 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1994.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3487--12366-luisapla-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)