User Tools

Site Tools


3488--12553-aaronritter-la-gi

12553 Aaronritter
Khám phá[1]
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro, New Mexico
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12553
Tên thay thế 1998 QZ46
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0749926
Viễn điểm quỹ đạo 2.3310222
Độ lệch tâm 0.0581091
Chu kỳ quỹ đạo 1194.3245300
Độ bất thường trung bình 170.61039
Độ nghiêng quỹ đạo 3.51696
Kinh độ của điểm nút lên 105.59698
Acgumen của cận điểm 53.39050
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

12553 Aaronritter (1998 QZ46) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln Team ở Socorro, New Mexico.[1]

  1. ^ a ă “Discovery Circumstances: Numbered Minor Planets (10001)-(15000)”. IAU: Minor Planet Center. Truy cập 8 tháng 1 năm 2009. 
3488--12553-aaronritter-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)