User Tools

Site Tools


3489--12771-kimshin-la-gi

12771 Kimshin là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1225.8746590 ngày (3.36 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 5 tháng 4 năm 1994.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3489--12771-kimshin-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)