User Tools

Site Tools


3490--13038-woolston-la-gi

Woolston
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13038
Tên thay thế 1990 EN4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8694782
Viễn điểm quỹ đạo 3.0936656
Độ lệch tâm 0.0375955
Chu kỳ quỹ đạo 1880.4697184
Độ bất thường trung bình 231.19238
Độ nghiêng quỹ đạo 7.97373
Kinh độ của điểm nút lên 337.12648
Acgumen của cận điểm 150.51797
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.4

13038 Woolston (1990 EN4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13038 Woolston
3490--13038-woolston-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)