User Tools

Site Tools


3491--13265-terbunkley-la-gi

Terbunkley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13265
Tên thay thế 1998 QP23
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0480004
Viễn điểm quỹ đạo 2.6488454
Độ lệch tâm 0.1279252
Chu kỳ quỹ đạo 1314.5069646
Độ bất thường trung bình 172.38458
Độ nghiêng quỹ đạo 4.30217
Kinh độ của điểm nút lên 349.64142
Acgumen của cận điểm 76.03662
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

13265 Terbunkley (1998 QP23) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13265 Terbunkley
3491--13265-terbunkley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)