User Tools

Site Tools


3493--13853-jenniferfritz-la-gi

Jenniferfritz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13853
Tên thay thế 1999 XR96
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9879650
Viễn điểm quỹ đạo 2.8544556
Độ lệch tâm 0.1789375
Chu kỳ quỹ đạo 1376.0911352
Độ bất thường trung bình 151.83367
Độ nghiêng quỹ đạo 2.11439
Kinh độ của điểm nút lên 345.54029
Acgumen của cận điểm 4.07214
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

13853 Jenniferfritz (1999 XR96) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1999 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13853 Jenniferfritz
3493--13853-jenniferfritz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)