User Tools

Site Tools


3495--14583-lester-la-gi

Lester
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14583
Tên thay thế 1998 RN61
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1345049
Viễn điểm quỹ đạo 3.0083593
Độ lệch tâm 0.1699159
Chu kỳ quỹ đạo 1506.1250340
Độ bất thường trung bình 99.62557
Độ nghiêng quỹ đạo 1.72048
Kinh độ của điểm nút lên 272.12534
Acgumen của cận điểm 121.63723
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

14583 Lester (1998 RN61) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14583 Lester
3495--14583-lester-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)