User Tools

Site Tools


3496--15332-cern-la-gi

15332 CERN (tên chỉ định: 1993 TU24) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 9 tháng 10 năm 1993. Nó được đặt theo tên CERN, a particle physics laboratory ngày the border of France và Switzerland.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15332 CERN
3496--15332-cern-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)