User Tools

Site Tools


3498--10974-carolalbert-la-gi

Carolalbert
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld ngày plates taken bởi T. Gehrels
Nơi khám phá Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10974
Tên thay thế 2225 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1290194
Viễn điểm quỹ đạo 2.7861348
Độ lệch tâm 0.1336917
Chu kỳ quỹ đạo 1407.2108062
Độ bất thường trung bình 138.21897
Độ nghiêng quỹ đạo 2.16720
Kinh độ của điểm nút lên 16.36671
Acgumen của cận điểm 201.17227
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

10974 Carolalbert (2225 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1973 bởi C. J. van Houten và I. van Houten-Groeneveld ở Palomar bởi T. Gehrels.[1]

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2008. 
3498--10974-carolalbert-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)