User Tools

Site Tools


3499--11137-yarigatake-la-gi

Yarigatake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 8 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11137
Tên thay thế 1996 XE19
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2977811
Viễn điểm quỹ đạo 3.6726635
Độ lệch tâm 0.2302814
Chu kỳ quỹ đạo 1883.9243064
Độ bất thường trung bình 164.77592
Độ nghiêng quỹ đạo 3.85691
Kinh độ của điểm nút lên 178.75405
Acgumen của cận điểm 161.80310
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.0

11137 Yarigatake (1996 XE19) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 12 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11137 Yarigatake
3499--11137-yarigatake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)