User Tools

Site Tools


3500--11328-mariotozzi-la-gi

11328 Mariotozzi (tên chỉ định: 1995 UL) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Vincenzo Silvano Casulli ở Osservatorio Colleverde di Guidonia ngày 19 tháng 10 năm 1995. Nó được đặt theo tên Mario Tozzi, an Italian geologist.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 11001–12000
  • JPL Small-Body Database Browser
3500--11328-mariotozzi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)