User Tools

Site Tools


3501--11569-virgilsmith-la-gi

11569 Virgilsmith là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2001.2058377 ngày (5.48 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 5 năm 1993.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
3501--11569-virgilsmith-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)