User Tools

Site Tools


3502--11765-alfredfowler-la-gi

11765 Alfredfowler là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1301.0672980 ngày (3.56 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3502--11765-alfredfowler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)