User Tools

Site Tools


3503--11969-gay-lussac-la-gi

Gay-Lussac
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11969
Đặt tên theo Joseph Louis Gay-Lussac
Tên thay thế 1994 PC37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5620250
Viễn điểm quỹ đạo 3.0025428
Độ lệch tâm 0.0791648
Chu kỳ quỹ đạo 1695.1206001
Độ bất thường trung bình 258.99844
Độ nghiêng quỹ đạo 2.49619
Kinh độ của điểm nút lên 297.25185
Acgumen của cận điểm 128.09593
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

11969 Gay-Lussac (1994 PC37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11969 Gay-Lussac
3503--11969-gay-lussac-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)