User Tools

Site Tools


3506--12556-kyrobinson-la-gi

Kyrobinson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12556
Tên thay thế 1998 QG48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2307633
Viễn điểm quỹ đạo 2.5319099
Độ lệch tâm 0.0632306
Chu kỳ quỹ đạo 1342.2382389
Độ bất thường trung bình 115.78318
Độ nghiêng quỹ đạo 6.45368
Kinh độ của điểm nút lên 200.59518
Acgumen của cận điểm 267.79388
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

12556 Kyrobinson (1998 QG48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12556 Kyrobinson
3506--12556-kyrobinson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)