User Tools

Site Tools


3507--12773-lyman-la-gi

Lyman
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 10 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12773
Đặt tên theo Theodore Lyman
Tên thay thế 1994 PJ10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4832911
Viễn điểm quỹ đạo 2.9720493
Độ lệch tâm 0.0895926
Chu kỳ quỹ đạo 1645.4557517
Độ bất thường trung bình 339.69181
Độ nghiêng quỹ đạo 1.47552
Kinh độ của điểm nút lên 285.42527
Acgumen của cận điểm 92.77556
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

12773 Lyman (1994 PJ10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 10 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12773 Lyman
3507--12773-lyman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)