User Tools

Site Tools


3509--13608-andosatoru-la-gi

13608 Andosatoru (tên chỉ định: 1994 TQ1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Kin Endate và Kazuro Watanabe tại Đài thiên văn Kitami ở Hokkaidō, Nhật Bản, ngày 2 tháng 10 năm 1994. Nó được đặt theo tên Satoru Ando, một người đam mê thiên văn học ở Chiba Prefecture, Nhật Bản.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 13001–14000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 13608 Andosatoru
3509--13608-andosatoru-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)