User Tools

Site Tools


3511--14186-virgiliofos-la-gi

14186 Virgiliofos là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2053.2693352 ngày (5.62 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 7 tháng 12 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 18 tháng 5 năm 2008. 
3511--14186-virgiliofos-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)