User Tools

Site Tools


3512--14584-lawson-la-gi

Lawson
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14584
Tên thay thế 1998 RH63
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7944625
Viễn điểm quỹ đạo 2.6220481
Độ lệch tâm 0.1873845
Chu kỳ quỹ đạo 1198.5946478
Độ bất thường trung bình 343.37280
Độ nghiêng quỹ đạo 3.14738
Kinh độ của điểm nút lên 108.02658
Acgumen của cận điểm 242.14344
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

14584 Lawson (1998 RH63) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14584 Lawson
3512--14584-lawson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)