User Tools

Site Tools


3513--14976-josef-apek-la-gi

14976 Josefčapek
Tên
Tên Josefčapek
Tên chỉ định 1997 SD4
Phát hiện
Người phát hiện P. Pravec
Ngày phát hiện 27 tháng 9 năm 1997
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1560983
Bán trục lớn (a) 3.1212972 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.6340680 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.6085264 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.51 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.69898°
Kinh độ (Ω) 206.55388°
Acgumen (ω) 162.17587°
Độ bất thường trung bình (M) 346.15236°

14976 Josefčapek là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2014.1931237 ngày (5.51 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 9 năm 1997.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2008. 
3513--14976-josef-apek-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)