User Tools

Site Tools


3514--15342-assisi-la-gi

Assisi
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15342
Tên thay thế 1994 GD10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6982945
Viễn điểm quỹ đạo 3.4835247
Độ lệch tâm 0.1270225
Chu kỳ quỹ đạo 1984.8508465
Độ bất thường trung bình 235.38641
Độ nghiêng quỹ đạo 1.85361
Kinh độ của điểm nút lên 65.33402
Acgumen của cận điểm 87.87130
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.8

15342 Assisi (1994 GD10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1994 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15342 Assisi
3514--15342-assisi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)