User Tools

Site Tools


3515--ph-ng-4-l-t-la-gi

Phường 4
Phường
Địa lý
Diện tích 29.10km²
Dân số (2013)  
 Tổng cộng 22.156 người[1]
 Mật độ 761/km²
Dân tộc Kinh
Hành chính
Quốc gia Việt Nam
Tỉnh Lâm Đồng
Thành phố Đà Lạt
Thành lập năm 1976
Chính quyền  
 Chủ tịch UBND Lê Đình Cường
 Trụ sở UBND 02 Đoàn Thị Điểm - Phường 4 - thành phố Đà Lạt.

Phường 4 là một trong 12 phường của thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam.Phường có diện tích 29.10 km² phường có dân số 22.156 người vào năm 2013 .[1]

Về mặt địa lý, Phường 4 tiếp giáp với các Phường 3, Phường 1, Phường 5, Xã Tà Nung, Xã Đông Thanh ( Lâm Hà).

Phần lớn diện tích khu du lịch Hồ Tuyền Lâm thuộc địa bàn phường.

Phường 4 là trụ sở của Trung tâm hành chính Tỉnh Lâm Đồng (36 Trần Phú, Phường 4, Tp. Đà Lạt, Lâm Đồng).

3515--ph-ng-4-l-t-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)