User Tools

Site Tools


3516--10975-schelderode-la-gi

10975 Schelderode
Khám phá
Khám phá bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, Tom Gehrels
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 10975
Đặt tên theo Schelderode, Belgium
Tên thay thế 2246 T-2
Danh mục tiểu hành tinh main-belt Hành tinh vi hình
Đặc trưng quỹ đạo
Cận điểm quỹ đạo 2,1558484 AU (322.510.330,192 km)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Viễn điểm quỹ đạo 3,2608542 AU (487.816.844,983 km)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Bán trục lớn 2,7083513 AU (405.163.587,588 km)[Chuyển đổi: Số không hợp lệ]
Độ lệch tâm 0.2039997
Chu kỳ quỹ đạo 1628.0056772 days
4.46 years
Độ bất thường trung bình 126.72015°
Độ nghiêng quỹ đạo 3.72669°
Đặc trưng vật lý
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

10975 Schelderode (tên chỉ định: 2246 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Cornelis Johannes van Houten, Ingrid van Houten-Groeneveld, và Tom Gehrels ở Đài thiên văn Palomar ở Quận San Diego, California, ngày 29 tháng 9 năm 1973. Nó được đặt theo tên the Belgian village of Schelderode gần Scheldt River ở Flanders.[1]

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 10001–11000
  1. ^ NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 10975 Schelderode
3516--10975-schelderode-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)