User Tools

Site Tools


3517--11138-hotakadake-la-gi

Hotakadake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 14 tháng 12 năm 1996
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11138
Tên thay thế 1996 XC31
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1520948
Viễn điểm quỹ đạo 3.0017640
Độ lệch tâm 0.1648608
Chu kỳ quỹ đạo 1510.9573367
Độ bất thường trung bình 12.58418
Độ nghiêng quỹ đạo 7.92177
Kinh độ của điểm nút lên 279.97255
Acgumen của cận điểm 67.37159
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

11138 Hotakadake (1996 XC31) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 12 năm 1996 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11138 Hotakadake
3517--11138-hotakadake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)