User Tools

Site Tools


3518--11332-jameswatt-la-gi

Jameswatt
Khám phá và chỉ định
Ngày khám phá ,
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11332
Đặt tên theo James Watt
Tên thay thế 1996 GO20
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3101352
Viễn điểm quỹ đạo 2.9365596
Độ lệch tâm 0.1193941
Chu kỳ quỹ đạo 1551.9657629
Độ bất thường trung bình 38.26122
Độ nghiêng quỹ đạo 2.86679
Kinh độ của điểm nút lên 197.84650
Acgumen của cận điểm 267.70321
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

11332 Jameswatt (1996 GO20) là một tiểu hành tinh vành đai chính.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11332 Jameswatt
3518--11332-jameswatt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)