User Tools

Site Tools


3519--11571-daens-la-gi

Daens
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 7 năm 1993
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11571
Tên thay thế 1993 OR8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3361029
Viễn điểm quỹ đạo 3.8011877
Độ lệch tâm 0.2387185
Chu kỳ quỹ đạo 1963.4437320
Độ bất thường trung bình 187.80390
Độ nghiêng quỹ đạo 2.87398
Kinh độ của điểm nút lên 137.36771
Acgumen của cận điểm 269.79732
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

11571 Daens (1993 OR8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 7 năm 1993 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.[1] According to the Jet Propulsion Laboratory database, Tiểu hành tinh named after Adolf Daens, a Flemish priest known for his socio-political involvement[1] featured in the film Daens.

  1. ^ a ă http://ssd.jpl.nasa.gov/sbdb.cgi?sstr=11571+Daens JPL Small-Body Database Browser ngày 11571 Daens
3519--11571-daens-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)