User Tools

Site Tools


3520--11766-fredseares-la-gi

11766 Fredseares là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2036.2418239 ngày (5.57 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 17 tháng 10 năm 1960.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3520--11766-fredseares-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)