User Tools

Site Tools


3521--11970-palitzsch-la-gi

Palitzsch
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. Sicoli và P. Ghezzi
Nơi khám phá Sormano
Ngày khám phá 4 tháng 10 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11970
Đặt tên theo Johann Georg Palitzsch
Tên thay thế 1994 TD
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8983205
Viễn điểm quỹ đạo 3.1746091
Độ lệch tâm 0.0454951
Chu kỳ quỹ đạo 1932.6392546
Độ bất thường trung bình 162.52584
Độ nghiêng quỹ đạo 4.16015
Kinh độ của điểm nút lên 179.28448
Acgumen của cận điểm 253.02662
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

11970 Palitzsch (1994 TD) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 4 tháng 10 năm 1994 bởi P. Sicoli và P. Ghezzi ở Sormano.

  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11970 Palitzsch
3521--11970-palitzsch-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)