User Tools

Site Tools


3523--12368-mutsaers-la-gi

Mutsaers
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 7 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12368
Đặt tên theo Charlotte Mutsaers
Tên thay thế 1994 CM11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8697627
Viễn điểm quỹ đạo 2.8384769
Độ lệch tâm 0.2057487
Chu kỳ quỹ đạo 1319.2929777
Độ bất thường trung bình 272.39689
Độ nghiêng quỹ đạo 1.98365
Kinh độ của điểm nút lên 39.55157
Acgumen của cận điểm 204.67469
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

12368 Mutsaers (1994 CM11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 2 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12368 Mutsaers
3523--12368-mutsaers-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)