User Tools

Site Tools


3524--12557-caracol-la-gi

12557 Caracol
Tên
Tên Caracol
Tên chỉ định 1998 QQ54
Phát hiện
Người phát hiệns Chương trình nghiên cứu đối tượng gần Trái Đất của đài thiên văn Lowell
Ngày phát hiện 27 tháng 8 năm 1998
Nơi phát hiện Trạm Anderson Mesa
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.0053596
Bán trục lớn (a) 3.1615694 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 3.1446247 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.1785141 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.62 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 4.82327°
Kinh độ (Ω) 228.33295°
Acgumen (ω) 192.88548°
Độ bất thường trung bình (M) 203.79037°

12557 Caracol là một tiểu hành tinh vành đai chính with a periapsis 3.1341452 AU. Nó có độ lệnh tâm quỹ đạo là 0.0053596 và chu kỳ quỹ đạo là 2053.3004866 ngày (5.62 năm).[1]

Cagnoli có vận tốc quỹ đạo trung bình là 16.76450401 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 4.82327°.

Nó được đặt theo tên El Caracol ở Chichén Itza in the Mexican state thuộc Yucatán.[1]

  1. ^ a ă “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 29 tháng 2 năm 2008. 
3524--12557-caracol-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)