User Tools

Site Tools


3525--12774-pfund-la-gi

Pfund
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12774
Đặt tên theo August Herman Pfund
Tên thay thế 1994 PH22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1486335
Viễn điểm quỹ đạo 3.2494277
Độ lệch tâm 0.2039240
Chu kỳ quỹ đạo 1619.6087835
Độ bất thường trung bình 346.20479
Độ nghiêng quỹ đạo 2.43432
Kinh độ của điểm nút lên 165.31738
Acgumen của cận điểm 242.58967
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

12774 Pfund (1994 PH22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12774 Pfund
3525--12774-pfund-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)