User Tools

Site Tools


3527--13269-dahlstrom-la-gi

Dahlstrom
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13269
Tên thay thế 1998 QV34
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2158000
Viễn điểm quỹ đạo 2.6034236
Độ lệch tâm 0.0804328
Chu kỳ quỹ đạo 1366.2150428
Độ bất thường trung bình 310.91766
Độ nghiêng quỹ đạo 5.50380
Kinh độ của điểm nút lên 286.40005
Acgumen của cận điểm 305.65137
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

13269 Dahlstrom (1998 QV34) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13269 Dahlstrom
3527--13269-dahlstrom-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)