User Tools

Site Tools


3529--14189-s-vre-la-gi

14189 Sèvre là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1644.7418016 ngày (4.50 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 15 tháng 12 năm 1998.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2008. 
3529--14189-s-vre-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)