User Tools

Site Tools


3530--14588-pharrams-la-gi

Pharrams
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 14 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14588
Tên thay thế 1998 RH73
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0761556
Viễn điểm quỹ đạo 2.6475642
Độ lệch tâm 0.1209658
Chu kỳ quỹ đạo 1325.8049219
Độ bất thường trung bình 217.70985
Độ nghiêng quỹ đạo 6.51872
Kinh độ của điểm nút lên 198.30232
Acgumen của cận điểm 192.23664
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

14588 Pharrams (1998 RH73) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 14 tháng 9 năm 1998 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14588 Pharrams
3530--14588-pharrams-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)