User Tools

Site Tools


3531--14977-bressler-la-gi

Bressler
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. Meyer ở Davidschlag Observatory
Nơi khám phá Linz
Ngày khám phá 16 tháng 9 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 14977
Tên thay thế 1997 SE4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6612241
Viễn điểm quỹ đạo 3.1791939
Độ lệch tâm 0.0886871
Chu kỳ quỹ đạo 1822.7173465
Độ bất thường trung bình 351.53085
Độ nghiêng quỹ đạo 1.72110
Kinh độ của điểm nút lên 4.66580
Acgumen của cận điểm 57.43095
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.9

14977 Bressler (1997 SE4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1997 bởi E. Meyer ở Davidschlag Observatory ở Linz.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 14977 Bressler
3531--14977-bressler-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)