User Tools

Site Tools


3532--15346-bonifatius-la-gi

Bonifatius
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 2 tháng 9 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 15346
Đặt tên theo Saint Boniface
Tên thay thế 1994 RT11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9581864
Viễn điểm quỹ đạo 2.5917326
Độ lệch tâm 0.1392434
Chu kỳ quỹ đạo 1253.3112658
Độ bất thường trung bình 355.61015
Độ nghiêng quỹ đạo 5.56807
Kinh độ của điểm nút lên 246.43120
Acgumen của cận điểm 104.86148
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

15346 Bonifatius (1994 RT11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 9 năm 1994 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 15346 Bonifatius
3532--15346-bonifatius-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)