User Tools

Site Tools


3533--15669-pshenichner-la-gi

15669 Pshenichner (tên chỉ định: 1974 ST1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean gần Nauchnyj, Ukraine, ngày 19 tháng 9 năm 1974. Nó được đặt theo tên Boris Grigor'evich Pshenichner, a Russian space educator.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 15001–16000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 15669 Pshenichner
3533--15669-pshenichner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)