User Tools

Site Tools


3535--10979-fristephenson-la-gi

10979 Fristephenson
Khám phá
Khám phá bởi van Houten, van Houten-Groeneveld & Gehrels
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên thay thế 4171 T-2; 4386 T-3
Danh mục tiểu hành tinh Sulamitis family 1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 10 tháng 5 năm 2005 (JD 2453500.5)
Cận điểm quỹ đạo 337.358 Gm (2.255 AU)
Viễn điểm quỹ đạo 397.864 Gm (2.660 AU)
Bán trục lớn 367.611 Gm (2.457 AU)
Độ lệch tâm 0.082
Chu kỳ quỹ đạo 1406.997 d (3.85 a)
Tốc độ vũ trụ cấp 1 18.97 km/s
Độ bất thường trung bình 171.587°
Độ nghiêng quỹ đạo 5.555°
Kinh độ của điểm nút lên 138.497°
Acgumen của cận điểm 121.157°
Đặc trưng vật lý
Kích thước 4? km
Khối lượng 6.7×1013 kg
Mật độ khối lượng thể tích 2? g/cm³
Hấp dẫn bề mặt 0.0011 m/s²
Tốc độ vũ trụ cấp 2 0.0021 km/s
Chu kỳ tự quay ? d
Suất phản chiếu 0.10?
Nhiệt độ ~178 K
Kiểu phổ ?
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

10979 Fristephenson là một tiểu hành tinh vành đai chính được đặt theo tên của nhà thiên văn học người Anh F. Richard Stephenson ở Đại học Durham.

Tiểu hành tinh này được Cornelis Johannes van Houten và Ingrid van Houten-Groeneveld phát hiện vào ngày 29 tháng 9, năm 1973 bởi tại Đại học Leiden.

3535--10979-fristephenson-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)