User Tools

Site Tools


3536--11140-yakedake-la-gi

Yakedake
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Kobayashi
Nơi khám phá Oizumi
Ngày khám phá 2 tháng 1 năm 1997
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 11140
Đặt tên theo Mount Yake
Tên thay thế 1997 AP1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6090097
Viễn điểm quỹ đạo 3.5116941
Độ lệch tâm 0.1474805
Chu kỳ quỹ đạo 1955.4894745
Độ bất thường trung bình 139.27567
Độ nghiêng quỹ đạo 12.00979
Kinh độ của điểm nút lên 114.16368
Acgumen của cận điểm 254.58080
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

11140 Yakedake (1997 AP1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 1 năm 1997 bởi T. Kobayashi ở Oizumi.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 11140 Yakedake
3536--11140-yakedake-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)