User Tools

Site Tools


3537--11333-forman-la-gi

11333 Forman là một tiểu hành tinh that was được phát hiện ngày 20 tháng 4 năm 1996 bởi Petr Pravec và Lenka Šarounová ở Ondřejov Observatory. Nó được đặt theo tên the Czech film director Miloš Forman.

  • http://www.astro.cz/planetky/detail.phtml?number=11333
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 11333 Forman
3537--11333-forman-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)