User Tools

Site Tools


3539--11767-milne-la-gi

11767 Milne là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1234.5324656 ngày (3.38 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 3 năm 1971.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 24 tháng 5 năm 2008. 
3539--11767-milne-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)