User Tools

Site Tools


3540--12164-lowellgreen-la-gi

Lowellgreen
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels, và C. J. van Houten
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 30 tháng 9 năm 1973
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12164
Đặt tên theo Lowell Green
Tên thay thế 3067 T-2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0296107
Viễn điểm quỹ đạo 2.3258795
Độ lệch tâm 0.0680219
Chu kỳ quỹ đạo 1173.8402654
Độ bất thường trung bình 87.14491
Độ nghiêng quỹ đạo 2.21058
Kinh độ của điểm nút lên 132.35048
Acgumen của cận điểm 61.26721
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

12164 Lowellgreen (3067 T-2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 9 năm 1973 bởi I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels, và C. J. van Houten ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12164 Lowellgreen
3540--12164-lowellgreen-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)