User Tools

Site Tools


3541--12369-pirandello-la-gi

Pirandello
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 8 tháng 2 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12369
Đặt tên theo Luigi Pirandello
Tên thay thế 1994 CJ16
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0901846
Viễn điểm quỹ đạo 2.4945148
Độ lệch tâm 0.0881912
Chu kỳ quỹ đạo 1267.7094610
Độ bất thường trung bình 354.76172
Độ nghiêng quỹ đạo 4.96375
Kinh độ của điểm nút lên 121.74230
Acgumen của cận điểm 84.05567
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

12369 Pirandello (1994 CJ16) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 8 tháng 2 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12369 Pirandello
3541--12369-pirandello-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)