User Tools

Site Tools


3542--12561-howard-la-gi

Howard
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Spacewatch
Nơi khám phá Kitt Peak
Ngày khám phá 20 tháng 9 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12561
Tên thay thế 1998 SX7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7001449
Viễn điểm quỹ đạo 3.5227235
Độ lệch tâm 0.1321864
Chu kỳ quỹ đạo 2004.6536922
Độ bất thường trung bình 65.50918
Độ nghiêng quỹ đạo 0.76642
Kinh độ của điểm nút lên 43.12833
Acgumen của cận điểm 155.84248
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

12561 Howard (1998 SX7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 9 năm 1998 bởi Spacewatch ở Kitt Peak. Tiểu hành tinh đã được đặt tên cho Ron Howard.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12561 Howard
3542--12561-howard-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)