User Tools

Site Tools


3543--12775-brackett-la-gi

Brackett
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 12 tháng 8 năm 1994
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 12775
Đặt tên theo Frederick Sumner Brackett
Tên thay thế 1994 PX22
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0093723
Viễn điểm quỹ đạo 3.2885847
Độ lệch tâm 0.2414539
Chu kỳ quỹ đạo 1574.7661571
Độ bất thường trung bình 329.83875
Độ nghiêng quỹ đạo 3.73234
Kinh độ của điểm nút lên 135.62312
Acgumen của cận điểm 327.23925
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

12775 Brackett (1994 PX22) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 12 tháng 8 năm 1994 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 12775 Brackett
3543--12775-brackett-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)