User Tools

Site Tools


3545--13272-ericadavid-la-gi

Ericadavid
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 17 tháng 8 năm 1998
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13272
Tên thay thế 1998 QH37
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9610849
Viễn điểm quỹ đạo 2.7056353
Độ lệch tâm 0.1595447
Chu kỳ quỹ đạo 1301.8803383
Độ bất thường trung bình 332.48705
Độ nghiêng quỹ đạo 3.85756
Kinh độ của điểm nút lên 237.72985
Acgumen của cận điểm 12.33206
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.0

13272 Ericadavid (1998 QH37) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 17 tháng 8 năm 1998 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13272 Ericadavid
3545--13272-ericadavid-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)