User Tools

Site Tools


3547--13868-catalonia-la-gi

Catalonia
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Guarro
Nơi khám phá Piera Observatory
Ngày khám phá 29 tháng 12 năm 1999
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 13868
Đặt tên theo Catalonia
Tên thay thế 1999 YZ8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2433737
Viễn điểm quỹ đạo 2.8700225
Độ lệch tâm 0.1225504
Chu kỳ quỹ đạo 1493.1987287
Độ bất thường trung bình 70.41367
Độ nghiêng quỹ đạo 4.22165
Kinh độ của điểm nút lên 302.56888
Acgumen của cận điểm 102.03734
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

13868 Catalonia (1999 YZ8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 12 năm 1999 bởi J. Guarro ở Piera Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 13868 Catalonia
3547--13868-catalonia-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:09 (external edit)